Sosyal Medyadan Takip Edin!   
 
Yeni Akım Eğitim Merkezi 1-2-3-4-5-6-7- 8. 9-10-11-12 Sınıflar

Eğitim Programımız

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulumuzda 2016 yılında eğitim alanındaki gelişmeler ve dünya çapındaki uygulamalı örnekleri göz önünde bulundurularak üniversitelerin desteğiyle geliştirilen ilköğretim eğitim programı uygulanmaktadır.

 

Uyguladığımız programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok beceri, programdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezli etkinliklerle, çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin yapılandırması yoluyla çocuk tarafından kolay ve doğal bir biçimde kazandırmaktadır.

 

Programımız, gelişimsel gereksinimleri karşılarken, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini destekleyerek çocuğun bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu özelliği ile “Çoklu Zeka Kuramı” vurgularıyla da tutarlıdır.